Tìm kiếm
Phiên họp thứ nhất Đại hội Công đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2018-2023
 27/03/2018

             Chiều ngày 27/3/2018 tại trung tâm Văn hóa thông tin tỉnh diễn ra phiên họp thứ nhất Đại hội Công đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2018-2023.NVCLĐ 251 đại biểu được triệu tập đã có mặt tham dự. Đại hội đã bầu Đoàn chủ tịch, Thư ký, ban Kiểm tra tư cách đại biểu; thông qua nội quy, quy chế Đại hội.

            

          Ban Kiểm tra tư cách đại biểu đã báo cáo kết quả kiểm tra, 100% đại biểu đủ tư cách dự ĐH. Đại hội đã nghe báo cáo kiểm điểm của BCH Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XIII( 2013-2018); nghe góp ý dự thảo báo cáo chính trị Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; góp ý sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

                                                                      TG

Các tin khác
Xem tin theo ngày