Tìm kiếm
Công đoàn Thừa Thiên Huế tiếp tục xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ và CNVCLĐ
 30/03/2018

      * Nguyễn Khoa Hoài Hương

            Tỉnh ủy viên- UV BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam,

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

 

                   Thừa Thiên Huế là vùng đất văn hiến, có bề dày lịch sử, văn hoá đặc sắc và truyền thống cách mạng vẻ vang. Chính trên miền đất này, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Thừa Thiên Huế hình thành và phát triển, hòa nhịp với tiến trình cách mạng của nhân dân địa phương và cả nước. Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế ghi dấu những đóng góp của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn trong sự nghiệp giải phóng quê hương và thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tựu to lớn đã đạt được, nhiệm kỳ qua, Công đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ và CNVCLĐ

                  Cùng với sự phát triển của tỉnh, phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và hoạt động CĐ không ngừng phát triển, góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế có thiên nhiên đẹp, con người đẹp, xã hội đẹp, vững bước trên đường phát triển. Trên cơ sở vai trò, chức năng của mình, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã đồng hành cùng doanh nghiệp, tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất, kinh doanh; vận động CNVCLĐ tích cực tham gia công tác cải cách hành chính; nâng cao tinh thần, thái độ trong việc thực thi công vụ, đặt mục tiêu sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân lên hàng đầu, tạo nên hiệu ứng khá tốt đối với doanh nhân và các nhà đầu tư trong “Năm doanh nghiệp” của tỉnh. Các cấp CĐ trong tỉnh đã góp tiếng nói vào quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, tham gia vào phương án sắp xếp lao động, sắp xếp việc làm, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách cho người lao động, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. Đội ngũ công nhân, viên chức, lao động tỉnh ta vốn có truyền thống yêu nước và cách mạng, đã có những đóng góp to lớn trong quá trình cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, ngày nay giai cấp công nhân đang phát huy vai trò, vị trí của mình, làm nòng cốt và đi đầu trong sự nghiệp đẩy mạnh CNH, HĐH.

              Chiếm 10% dân số, đoàn viên Công đoàn có mặt trong mọi ngành nghề, địa bàn, với đức tính cần cù, sáng tạo đã và đang vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực trong học tập, lao động và công tác, tham gia tích cực vào quá trình cụ thể hóa và thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đạt được nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực kinh tế và đời sống xã hội. Có thể khẳng định rằng ở bất cứ lĩnh vực nào cũng có tập thể và cá nhân công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu. Hàng loạt phong trào do tổ chức công đoàn phát động làm nòng cốt đều mang lại hiệu quả thiết thực, tiêu biểu là phong trào "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo", “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, thi đua đạt “năng suất, chất lượng, hiệu quả”, cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu”; “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”… Đoàn viên Công đoàn đã thực hiện tốt và làm nòng cốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, đóng góp lớn cho việc xây dựng Quỹ vì người nghèo, Quỹ đền ơn đáp nghĩa và các chương trình “Mái ấm Công đoàn”, chương trình “ Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”...Thông qua các phong trào thi đua rộng lớn, toàn diện, hiệu quả, công nhân, viên chức, lao động đã có bước trưởng thành nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng, phần lớn cán bộ, công chức, viên chức đã được chuẩn hóa, tay nghề, kiến thức, kỹ năng của người lao động được nâng cao; phẩm chất chính trị vững vàng; đạo đức, lối sống trong sáng lành mạnh, quan hệ lao động ngày càng được củng cố, hài hòa, ổn định và tiến bộ trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Sự chuyển biến của phong trào, sự lớn mạnh của công nhân, viên chức, lao động trong tỉnh có vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quan tâm của chính quyền, của thủ trưởng các cơ quan và sự phối hợp có hiệu quả của Mặt trận và các đoàn thể, và tính năng động của cán bộ và tổ chức công đoàn các cấp từ tỉnh đến cơ sở, nhất là cấp công đoàn cơ sở.

              Nhiệm kỳ qua,các cấp công đoàn đã có nhiều cố gắng đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động nâng cao chất lượng, hiệu quả đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của đoàn viên và công nhân, viên chức, lao động. Đặc biệt, lần đầu tiên trên địa bàn tỉnh, Công đoàn tỉnh đã được CNLĐ ủy quyền, kiện một doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội ra Tòa án nhân dân thành phố Huế, đòi quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Các hoạt động “Tết sum vầy”, “Tháng công nhân”, Đám cưới tập thể CNLĐ nghèo, hoạt động của Quỹ trợ vốn CNLĐ nghèo, chương trình “ Mái ấm Công đoàn”… đã tạo được những dấu ấn trong hoạt động Công đoàn, góp phần tích cực vào công tác dân vận của Đảng, xứng đáng với niềm tin của đoàn viên và người lao động. Đại hội XV Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế đã xác định mục tiêu của những năm tới là: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; phấn đấu xây dựng Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng “di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường”; đến năm 2020, xứng tầm là một trong những trung tâm văn hoá - du lịch, y tế chuyên sâu, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ của cả nước và khu vực; quốc phòng, an ninh được tăng cường, chính trị - xã hội ổn định, vững chắc; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân”.

            Các cấp Công đoàn trong tỉnh và đoàn viên, CNVCLĐ phải đồng tâm nhất trí, nỗ lực không ngừng cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên. Những năm tới, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ phát triển mạnh mẽ; bên cạnh đó quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước mang lại nhiều cơ hội mới, đồng thời cũng chịu nhiều tác động, đòi hỏi CNVCLĐ và tổ chức công đoàn cần nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết XV Đảng bộ tỉnh, đẩy mạnh công cuộc đổi mới quê hương, đất nước, góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế theo hướng đô thị “Di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường”. Do vậy, các cấp Công đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy tốt vai trò của mình trong hệ thống chính trị, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên theo hướng “quyền lợi bảo đảm, phúc lợi tốt hơn”, cụ thể là:

            Thứ nhất: Tập trung đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động CNVCLĐ học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh. Các cấp Công đoàn xây dựng tiêu chí cụ thể, tổ chức thực hiện đồng bộ Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm góp phần xây dựng người lao động Việt Nam yêu nước, có nhân cách, đạo đức, có trí tuệ, sức khỏe, năng lực, kỹ năng sáng tạo; Nâng cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tôn trọng, tuân thủ pháp luật; Làm tốt vai trò tập hợp công nhân lao động, chủ động liên hệ mật thiết với đoàn viên và người lao động để lắng nghe tâm tư nguyện vọng, tiếp nhận thông tin phản ánh của đoàn viên, người lao động về những bức xúc, khó khăn trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đối với đoàn viên và người lao động để đề xuất, kiến nghị với các cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết kịp thời, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội ở từng ngành, địa phương, đơn vị. Thực hiện tốt Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội và nhân dân góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Thông qua phong trào tại cơ sở, công đoàn phát hiện, giúp đỡ cán bộ công đoàn, đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng kết nạp, bình quân hàng năm mỗi CĐCS bồi dưỡng, giới thiệu một đoàn viên Công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 52-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất”. Phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại cơ sở cho đoàn viên và CNLĐ.

            Thứ hai: Công đoàn tập trung nguồn lực cho việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, đây là nhiệm vụ then chốt, là cơ sở quan trọng nhất để củng cố, tăng cường sự gắn bó chặt chẽ, bền vững giữa đoàn viên, người lao động với tổ chức công đoàn, thể hiện qua việc tham gia nâng cao chất lượng hội nghị cán bộ công chức, hội nghị người lao động và đối thoại tại nơi làm việc theo quy định; Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, chú trọng thương lượng về tiền lương, bữa ăn giữa ca, cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động và những vấn đề cơ bản về phúc lợi tiến bộ. Đồng thời, cần chủ động trong các giải pháp về xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, trong đó chú trọng tham gia giải quyết ngay từ đầu khó khăn, vướng mắc, bức xúc ở cơ sở. Nâng cao ý thức tự bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động. Đẩy mạnh các hoạt động xã hội, từ thiện của công đoàn, tăng cường phát triển các quỹ xã hội, tình thương, tình nghĩa của công đoàn. Chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình “Tết Sum vầy”, Chương trình "Nhà ở mái ấm Công đoàn”. Đẩy mạnh Chương trình phúc lợi đoàn viên công đoàn, mang lại lợi ích tốt hơn cho đoàn viên công đoàn và người lao động.

           Thứ ba: Tiếp tục đổi mới tư duy hoạt động công đoàn trong tình hình hiện nay. Đổi mới nhận thức về công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Tập trung công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, quan tâm nâng cao năng lực cán bộ Công đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên nghiệp, tâm huyết, nhiệt tình với công việc, vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức, đáp ứng yêu cầu công việc trong giai đoạn mới.

          Thứ tư: Tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước thường xuyên, liên tục, sâu rộng trong công nhân, viên chức, lao động, nhất là phong trào thi đua “Lao động sáng tạo”, “Lao động giỏi”, chương trình “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, phương pháp làm việc, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, thực hành tiết kiệm, cải cách nền hành chính hiệu lực và hiệu quả, chống tham nhũng, lãng phí, bè phái. Triển khai sâu rộng, nâng cao hiệu quả phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động, gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 chống”.

           Với kết quả đã đạt được, tôi tin tưởng rằng sau Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2018-2013, phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn tỉnh nhà sẽ có nhiều chuyển biến tích cực và khởi sắc hơn nữa, đóng góp xứng đáng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra, tiếp tục xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ và CNVCLĐ./.

                                                                                                 NKHH

Các tin khác
Xem tin theo ngày