Tìm kiếm

Địa chỉ: Số 02 Đống Đa, Thành phố Huế
Điện thoại: 054.3822324
Fax: 054.3833667
Email:congdoanthuathienhue@gmail.com
Website: http://congdoan.thuathienhue.gov.vn

 

THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH

Nguyễn Khoa Hoài Hương   - Tỉnh ủy viên - UVBCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

Trần Quang Vinh                   -  Phó Chủ tịch  LĐLĐ tỉnh

Phan Hồng Anh                      - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

 

1-VĂN PHÒNG

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Đào Phương

UV Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng

2

Nguyễn Trung Dũng

Phó Văn phòng

3

Lê Thị Sâm

Chuyên viên

4

Cao Diễm Hằng

Chuyên viên

5

Đặng Thị Ái Vân

Nhân viên

6

Thái Văn Chiến

Lái xe

7

Phạm Văn Đô

Lái xe

 

2- BAN TỔ CHỨC

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Quốc Đạt

UV Ban Thường vụ, Q Trưởng ban

2

Lê Thị Thúy Nga

Chuyên viên

3

Lê Huy Thông

Chuyên viên

3- BAN TUYÊN GIÁO

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Ngô Thị Thu Hương

UV Ban Thường vụ,  Trưởng ban

2

Nguyễn Xuân Khiết

Phó ban

3

Trần Đình Phô

Chuyên viên

4- BAN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Quang Trung

UV BCH ,  Phó trưởng ban

2

Ngô Châu Phương

UV BCH ,  Phó trưởng ban

3

Ngô Trọng Phi

Chuyên viên

4

Đỗ Nhã Phương

Chuyên viên

5

Trần Thị Phương

Chuyên viên

5-BAN TÀI CHÍNH

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Phạm Văn Tuyến

UV BCH,  Q. Trưởng ban

2

Nguyễn Ích Sa Nhân

Phó ban

3

Hoàng Thu Thùy

Chuyên viên

6-VĂN PHÒNG ỦY BAN KIỂM TRA

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Phan Hồng Anh

Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Chủ nhiệm

2

Nguyễn Xuân Thanh

Phó chủ nhiệm

3

Phan Như Hà

Phó chủ nhiệm

4

Trần Thị Hà Lan

Chuyên viên

7- BAN NỮ CÔNG

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Lê Thị Thu Nam

UV BTV, trưởng ban

2

Lê Thị Quỳnh Như

Chuyên viên

3

Tôn Nữ Thùy Trân

Chuyên viên