Tìm kiếm
Hoạt động Công đoàn ngành Y tế nhiệm kỳ 2013-2018
 16/01/2018

            Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn ngành Y tế đã bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra. Hiện nay, toàn ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế hiện có 1.137 công chức, viên chức và người lao động, nữ chiếm tỷ lệ 59,89%, trong đó, số đoàn viên Công đoàn là 1.132 người, đoàn viên nữ là 675 người, chiếm tỷ lệ 59,62%.

            Các cấp công đoàn ngành Y tế đã tích cực thực hiện có hiệu quả công tác đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công chức viên chức người lao động (CCVCLĐ). Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, việc làm, đời sống, việc thực hiện chế độ chính sách đối với CCVCLĐ trong ngành. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho CCVCLĐ nghèo, bị bệnh hiểm nghèo, cán bộ lão thành, thăm viếng các anh hùng liệt sĩ ngành Y tế nhân dịp lễ, tết, ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2…Ngoài ra, các Công đoàn cơ sở (CĐCS) còn tổ chức nhiều đoàn tham quan, học tập kinh nghiệm, du lịch…tạo không khí vui tươi phấn khởi cho đoàn viên và người lao động.

           Công tác kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách cho CCVCLĐ tại các cơ quan, đơn vị như chế độ tiền trực, đặc thù, độc hại, bồi dưỡng bằng hiện vật, BHXH, BHYT, BHLĐ, nghỉ phép, nghỉ bù trực… kịp thời và đúng quy định; Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, cải thiện điều kiện và môi trường làm việc cho người lao động được công đoàn quan tâm thực hiện thường xuyên như tuyên truyền CCVCLĐ hưởng ứng, thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Công đoàn ngành tích cực vận động CCVCLĐ tham gia ủng hộ các loại quỹ như quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” 619.596 triệu đồng, quỹ ngày “Vì người nghèo” trên 900 triệu đồng, tiếp tục tham gia đóng góp quỹ “Mái ấm công đoàn” trên 90 triệu đồng, tín chấp cho hơn 100 lượt CCVCLĐ vay vốn với số tiền trên 800 triệu đồng từ nguồn vốn của LĐLĐ tỉnh và Ngân hành chính sách của tỉnh, tổ chức nhiều đoàn khám chữa bệnh miễn phí, nhân đạo, cấp phát thuốc cho người nghèo, các xã vùng sâu, vùng xa.

                      

            Công tác tuyên truyền giáo dục chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước được các cấp Công đoàn ngành Y tế quan tâm. Hàng năm, Công đoàn ngành đều tổ chức các lớp tuyên truyền, tập huấn về pháp luật lao động, BHYT, BHXH, dân số KHHGĐ, pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS và tệ nạn xã hội, vận động CCVCLĐ trong ngành đăng ký không sinh con thứ 3, xây dựng lối sống văn hóa, lành mạnh, xây dựng cơ quan văn hóa. Kết quả 24/25 CĐCS được công nhận cơ quan văn hóa và 9/9 CĐCS trung tâm Y tế huyện được công nhận cơ quan đạt chuẩn văn hóa. Ban chấp hành Công đoàn Ngành đã phối hợp cùng lãnh đạo Sở tổ chức thành công Hội thao, Hội diễn nghệ thuật quần chúng ngành Y tế. Các hoạt động  là sân chơi, diễn đàn cho các cán bộ ngành Y tế giao lưu, thể hiện những tài năng về văn nghệ, thể dục thể thao và góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của CCVCLĐ của Ngành, từ đó tạo thêm nhiều động lực cho cán bộ y tế tỉnh nhà làm tốt hơn công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh.

             Các phong trào thi đua yêu nước được được Công đoàn ngành phát động sâu rộng như: phong trào “lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp”; phong trào “xây dựng bệnh viện xuất sắc toàn diện và hiện nay là phong trào đổi mới phong cách hướng tới sự hài lòng của người bệnh, nâng cao chất lượng bệnh viện”, phong trào “Cơ sở Y tế không thuốc lá” và “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hiện tốt Thông tư 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở y tế, thực hiện tốt 12 Điều quy định về y đức của người cán bộ y tế trên mọi lĩnh vực; học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả, trong nhệm kỳ đã có trên 90% CCVCLĐ đạt danh hiệu lao động tiên tiến, hơn 500 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và hơn 50 chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Về công tác phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh: công đoàn ngành Y tế đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực tuyên truyền vận động phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở. Kết quả, nhiệm kỳ qua đã phát triển thêm 193 đoàn viên, thành lập 02 công đoàn cơ sở. Chất lượng Công đoàn từng bước được nâng cao qua từng năm, năm 2017 toàn ngành có 21/25 Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh.

            Bên cạnh các hoạt động phong trào, bảo vệ quyền lợi cho CCVCLĐ công đoàn, hoạt động nữ công cũng được quan tâm và đẩy mạnh. Hàng năm, Ban Nữ công Công đoàn Ngành đã chỉ đạo các CĐCS tổ chức tổng kết hoạt động nữ công, tổ chức phát động phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và biểu dương, khen thưởng những chị em đạt thành tích xuất sắc trong phong trào.

          Ủy ban kiểm tra Công đoàn ngành được củng cố và kiện toàn, xây dựng đầy đủ chương trình và nội dung công tác, trong nhiệm kỳ đã tổ chức được 23 cuộc kiểm tra việc thực hiện Điều lệ và tài chính Công đoàn. Công tác tài chính được thực hiện theo quy định thu chi của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và chế độ kế toán tài chính hiện hành của nhà nước quy định.

           Bên cạnh những thành tích đã đạt được, hoạt động Công đoàn ngành Y tế cũng còn những tồn tại như: Công tác tuyên truyền, phổ biến các chế độ chính sách, giáo dục chính trị tư tưởng tuy đã được triển khai theo kế hoạch nhưng chưa có tính đổi mới, chưa được nhiều cho nên hiệu quả chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra; Phong trào thi đua có nơi chưa được thường xuyên liên tục; Một vài CĐCS việc sinh hoạt Ban chấp hành, Ban Thường vụ, CĐCS chưa đúng thời gian theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Công tác thông tin báo cáo, thống kê số liệu hoạt động có một số CĐCS chưa được quan tâm, do đó chưa phản ánh được thực trạng phong trào CCVCNLĐ.

           Ngày 13/1/2018 Công đoàn ngành Y tế đã tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn ngành lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành mới gồm 15 đồng chí và thông qua Nghị quyết Đại hội với những chỉ tiêu phấn đấu thực hiện cụ thể. Đại hội cũng đề ra những giải pháp khắc phục các vấn đề còn tồn tại trong tổ chức và hoạt động và xác định phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.                     

                                                                                        Đình Phô

Các tin khác
Xem tin theo ngày