Tìm kiếm
LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị học tập Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về chuyên đề năm 2018
 07/03/2018

Ngày 6/3/2018, tại cơ sở II Nhà khách Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tham dự và báo cáo tại hội nghị có đồng chí Nguyễn Khoa Hoài Hương, TUV, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tại hội nghị, hơn 100 cán bộ Công đoàn các cấp đã được nghe đồng chí Nguyễn Khoa Hoài Hương báo cáo các nội dung về chuyên đề năm 2018 như: xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, xây dựng phong cách làm việc của người đứng đầu, xây dựng phong cách, tác phong dân chủ tập thể…

Về phong cách, tác phong dân chủ tập thể của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, đồng chí đề nghị cần phát huy trí tuệ của tập thể trong việc thực hiện nhiệm vụ của Công đoàn các cấp, người đứng đầu các đơn vị cần lưu ý việc bàn bạc, trao đổi, lắng nghe ý kiến trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Việc đảm bảo thông tin trung thực và sát thực là yếu tố quan trọng để thực hiện dân chủ. Đối với nội dung xây dựng phong cách gương mẫu làm gương của người đứng đầu, người lãnh đạo phải đi đầu tiên phong trong mọi công việc; dám nói, dám chịu trách nhiệm…

Đồng chí đề nghị cán bộ Công đoàn các cấp cần học tập và làm theo Bác không phải là những gì quá cao xa, mà bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn liền cuộc sống hằng ngày, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ trong cơ quan, đơn vị.

Đình Phô

Các tin khác
Xem tin theo ngày