Tìm kiếm
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH KHÓA XIV, NHIỆM KỲ 2018-2023
 12/04/2018
           
           
 
 
     
 
           
DANH SÁCH TRÍCH NGANG BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
                                                        KHÓA XIV, NHIỆM KỲ 2018-2023
                       
Stt Họ và tên Năm sinh Giới tính Dân tộc Đảng viên Quê quán Chức vụ,
đơn vị công tác hiện nay
       
       
       
1 Nguyễn Khoa Hoài Hương 1965 Nữ Kinh X Phong Hòa-Phong Điền-TT Huế Tỉnh ủy viên, UVBCH TLĐLĐVN; UVBTV Đảng ủy Khối các CQ tỉnh; Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa XIII.        
2 Trần Quang Vinh 1964 Nam Kinh X Điền Môn-Phong Điền-Thừa Thiên Huế. Đại biểu HĐND tỉnh; Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa XIII.         
3 Phan Hồng Anh 1977 Nam Kinh X Thủy Thanh- Hương Thủy- Thừa Thiên Huế. Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa XIII.        
4 Đào Phương 1960 Nam Kinh X Quảng Thành- Quảng Điền- Thừa Thiên Huế Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ; UVBTV, Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh khóa XIII.        
5 Ngô Thị Thu Hương 1974 Nữ Kinh X Hải Lệ - Hải Lăng- Quảng Trị Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ; UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh khóa XIII.         
6 Lê Thị Thu Nam 1972 Nữ Kinh X Triệu Long-Triệu Phong- Quảng Trị PBT chi bộ, UVBCH, Trưởng ban Nữ công LĐLĐ tỉnh khóa XIII. UVBTV Hội LHPN tỉnh.        
7 Nguyễn Tâm Nhân 1977 Nữ Kinh X Hoa Thủy- Lệ Thủy - Quảng Bình Đảng ủy viên, UVBTV LĐLĐ tỉnh khóa XIII, Chủ tịch CĐ ngành Giáo dục; UVBCH Hội LHPN tỉnh        
8 Nguyễn Quốc Đạt 1978 Nam Kinh X Triệu Thượng- Triệu Phong-Quảng Trị Đảng ủy viên, Phó bí thư chi bộ; UV BCH, Quyền Trưởng ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh khóa XIII.        
9 Hoàng Trọng Lam 1975 Nam Kinh X Phong Hải- Phong Điền - Thừa Thiên Huế. Ủy viên UBKT LĐLĐ tỉnh khóa XIII, Phó Chủ tịch CĐ Khu Kinh tế- Công nghiệp tỉnh.        
10 Hoàng Thị Như Thanh 1980 Nữ Kinh X Phong Hiền - Phong Điền- Thừa Thiên Huế. Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ TP Huế.        
11 Lê Viết Bắc 1968 Nam Kinh X Thủy Dương- Hương Thủy- Thừa Thiên Huế. Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở; UVBCH LĐLĐ tỉnh khóa XIII, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế tỉnh.        
12 Nguyễn Lương Bảy 1967 Nam Kinh X Xuân Phú- Thành phố Huế- Thừa Thiên Huế. Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Sở Công thương tỉnh, Chủ tịch CĐ ngành Công thương tỉnh.        
13 Hoàng Trọng Chính 1967 Nam Kinh X Thủy Biều - TP Huế- Thừa Thiên Huế. Đảng ủy viên- CN UBKT Đảng ủy, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh        
14 Hồ Dần 1964 Nam Kinh X Phú Hồ- Phú Vang- Thừa Thiên Huế. Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh.        
15 Thái Tiến Dũng 1981 Nam Kinh X Quảng Thái - Quảng Điền - Thừa Thiên Huế. Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Huế kiêm PCN UBKT LĐLĐ tỉnh khóa XIII.        
16 Nguyễn Văn Dương 1964 Nam Kinh X Quảng Phú- Quảng Điền- Thừa Thiên Huế. Huyện ủy viên, Bí thư chi bộ; UVBCH LĐLĐ tỉnh khóa XIII, Chủ tịch LĐLĐ huyện A Lưới        
17 Nguyễn Minh Đức 1974 Nam Kinh X Vinh Giang- Phú Lộc- Thừa Thiên Huế. Ủy viên Thường vụ- Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Chánh văn phòng Sở; UVBCH LĐLĐ khóa XIII, Chủ tịch Công đoàn ngành NN&PTNT tỉnh.        
18 Văn Đức Giang 1968 Nam Kinh X Quảng Thái- Quảng Điền- Thừa Thiên Huế. Huyện ủy viên, Phó chủ tịch LĐLĐ huyện Quảng Điền.        
19 Dương Viết Hiền 1962 Nam Kinh X Phú Mỹ-Phú Vang- Thừa Thiên Huế. Huyện ủy viên, UVBCH LĐLĐ tỉnh khóa XIII, Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Vang.        
20 Hà Công Hòa 1976 Nam Kinh X Xuân Châu- Thọ Xuân - Thanh Hóa. Đảng ủy viên, UVCH LĐLĐ tỉnh khóa XIII, Giám đốc Nhà Văn hóa Lao động tỉnh.        
21 Nguyễn Xuân Hồng 1963 Nam Kinh X Hương Toàn- Hương Trà - Thừa Thiên Huế. Phó Chủ tịch LĐLĐ thị xã Hương Trà.        
22 Trần Thị Xuân Hương 1982 Nữ Kinh X Phong Bình - Phong Điền- Thừa Thiên Huế. Ủy viên BCH LĐLĐ tỉnh khóa XIII, Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Lộc.        
23 Nguyễn Văn Khiết 1962 Nam Kinh X Phú Thượng- Phú Vang- Thừa Thiên Huế. Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài chính, UVBCH LĐLĐ tỉnh khóa XIII.        
24 Ngô Châu Phương 1962 Nam Kinh X Thủy Vân - Hương Thủy - Thừa Thiên Huế. Chi ủy viên, UVBCH khóa XIII, Phó trưởng ban CSPL- kiêm Giám đốc Quỹ trợ vốn cho CNLĐ nghèo.        
25 Phạm Thanh Sơn 1974 Nam Kinh X Vinh Hưng- Phú Lộc - Thừa Thiên Huế. Phó Bí thư chi bộ, UVBCH LĐLĐ tỉnh, Phó Chủ tịch CĐ Viên chức tỉnh.        
26 Huỳnh Thị Thanh Tân 1981 Nữ Kinh X Vinh Mỹ- Phú Lộc - Thừa Thiên Huế. Huyện ủy viên, UVBCH LĐLĐ tỉnh khóa XIII, Chủ tịch LĐLĐ huyện Nam Đông.        
27 Nguyễn Xuân Thanh 1963 Nam Kinh X Vinh Hưng- Phú Lộc - Thừa Thiên Huế Đảng ủy viên, UVBCH, Trưởng ban CSPL LĐLĐ tỉnh khóa XIII.        
28 Nguyễn Thị Phương Thảo 1967 Nữ Kinh Không  Phú Thượng- Phú Vang- Thừa Thiên Huế. UVBTV CĐ Khu Kinh tế- công nghiệp tỉnh; Chủ tịch CĐCS Công ty Hannesbrands Việt Nam - Huế.        
29 Trần Duy Thao 1964 Nam Kinh X Thủy Thanh - Hương Thủy - Thừa Thiên Huế. Thị ủy viên, UVBCH LĐLĐ tỉnh khóa XIII, Chủ tịch LĐLĐ thị xã Hương Thủy.        
30 Lê Toàn Thắng 1975 Nam Kinh X Thủy Thanh - Hương Thủy - Thừa Thiên Huế. Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Xây dựng; Chủ tịch CĐ ngành Xây dựng tỉnh        
31 Phùng Lâm Xuân Thi 1969 Nam Kinh X Thủy Dương- Hương Thủy- Thừa Thiên Huế. Chánh Văn phòng Sở; Chủ tịch CĐ ngành GTVT tỉnh.        
32 Nguyễn Quang Trung 1963 Nam Kinh X Phú Dương- Phú Vang- Thừa Thiên Huế. Ủy viên UBKT Đảng ủy; Phó trưởng ban CSPL LĐLĐ tỉnh.        
33 Phạm Văn Tuyến 1964 Nam Kinh X Hương Trà - Thừa Thiên Huế. UVBCH, Quyền Trưởng ban Tài chính LĐLĐ tỉnh khóa XIII.        
34 Ngô Thị Ánh Tuyết 1974 Nữ Kinh X Phong Bình - Phong Điền- Thừa Thiên Huế. Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh        
35 Đồng Hữu Xây 1970 Nam Kinh X Phong Thu - Phong Điền- Thừa Thiên Huế. Huyện ủy viên, UVBCH LĐLĐ tỉnh khóa XIII, Chủ tịch LĐLĐ huyện Phong Điền.        
* Tổng cộng: danh sách có 35 đ/c.                     

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày