Tìm kiếm
Đồng hành cùng chuyên môn thực hiện thắng lợi mục tiêu đào tạo
 28/09/2017

             Đồng hành cùng chuyên môn thực hiện thắng lợi mục tiêu đào tạo Không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ là yêu cầu bức thiết đặt ra cho cán bộ giáo viên Trường Cao đẳng Y tế Huế. Đó vừa là yêu cầu để đạt “chuẩn” của một trường, đồng thời vừa tạo “thương hiệu”, nâng cao chất lượng đào tạo, tạo “thế” cạnh tranh với các trường bạn. CĐCS đã tham gia xây dựng nội dung hỗ trợ khuyến khích cán bộ viên chức đi học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và bồi dưỡng lý luận chính trị. Ngoài ra, CĐCS thường xuyên vận động đoàn viên rèn luyện tác phong, y đức để đáp ứng với yêu cầu và nhiệm vụ chuyên môn. Phong trào tự học để nâng cao trình độ nghiệp vụ, lý luận chính trị trong CNVCLĐ ngày một phát triển, đã có 25/144 đoàn viên đã và đang tham gia các lớp học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và bồi dưỡng lý luận chính trị, trong đó nghiên cứu sinh có 05 đoàn viên, thạc sĩ: 17, đại học: 3…

           Với mục tiêu tạo nguồn cán bộ nữ có trình độ và điều kiện tham gia công tác lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu khoa học, vì sự tiến bộ phụ nữ, Ban Chấp hành Công đoàn đã tham mưu với chuyên môn quan tâm đến việc phát triển, giới thiệu những nữ cán bộ xuất sắc vào những vị trí chủ chốt, quan trọng trong nhà trường. Việc đào tạo kỹ năng, phương pháp dạy học cho toàn thể giáo viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường được quan tâm thường xuyên. Để góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở thường xuyên phát động các phong trào thi đua trong toàn trường, phát triển và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch giảng dạy, phong trào dạy tốt – học tốt, phong trào nghiên cứu khoa học… Vận động đoàn viên tham gia các phong trào thi đua cải tiến, sáng tạo trong giảng dạy và tham gia xây dựng chương trình đào tạo, sử dụng các phương tiện giảng dạy phù hợp tiếp cận với nền giáo dục hiện đại trong và ngoài nước. CĐCS đã tổ chức tốt việc phát động thi đua, ký kết giao ước thi đua giữa các tổ Công đoàn, các khoa/phòng, bộ môn trong Nhà trường; ký kết giao ước thi đua giữa các CĐCS khối giáo dục thuộc LĐLĐ tỉnh; phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến gương “ Người tốt, việc tốt” thông qua sinh hoạt chuyên môn và các hoạt động khác. Thông qua các phong trào thi đua, công tác giảng dạy của nhà trường đã có những chuyển biến, các sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã được ứng dụng vào công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe trong cộng đồng.

              Ngoài công tác chuyên môn, BCH Công đoàn phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường tổ chức quán triệt cho 100% cán bộ, giáo viên trong nhà trường học tập các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của ngành Y tế và của công đoàn cấp trên, triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đực Hồ Chí Minh” triển khai các hoạt động hưởng ứng “Tháng công nhân” hằng năm với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Ngoài ra, CĐCS đã triển khai cuộc vận động “Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở” đã được CNVCLĐ tích cực hưởng ứng, đồng thời vận động CNVCLĐ tham gia tốt cải cách hành chính, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng người cán bộ “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” đáp ứng với nhiệm vụ được giao đã mang lại hiệu quả cao. Công tác xây dựng Đảng được CĐCS Trường Cao đẳng Y tế Huế đặc biệt quan tâm, thường xuyên vận động đoàn viên nghiên cứu, học tập các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước, phối hợp với Đoàn Thanh niên duy trì tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng những đoàn viên ưu tú cho cấp ủy, xem đây là một nhiệm vụ thường xuyên và liên tục của công đoàn. Trong nhiệm kỳ, CĐCS đã giới thiệu cho Đảng bộ 09 đoàn viên ưu tú cho Đảng uỷ xem xét kết nạp đảng, 08 đoàn chí được xét chuyển đảng chính thức; 20 ĐVCĐ ưu tú được cử tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng.

            Hoạt động xã hội của CĐCS được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đoàn viên công đoàn luôn là lực lượng nòng cốt đi đầu trong các hoạt động xã hội. Tiêu biểu như: ủng hộ đồng bào nghèo xã Hồng Bắc, huyện A Lưới 20.000.000 đồng; đóng góp các Quỹ “ Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo”, “Tấm lưới nghĩa tình Trường Sa”, “Ủng hộ phụ nữ và trẻ em nghèo”… thăm hỏi và hỗ trợ kịp thời cho gia đình CBVC có hoàn cảnh khó khăn ốm nặng nằm viện: 5,000,000đ. Bên cạnh đó, đoàn viên công đoàn Trường Cao đẳng Y tế Huế luôn gương mẫu đi đầu trong việc tuyên truyền, động viên tham gia hiến máu tình nguyện, trong những năm qua CĐCS đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Nhà trường: vận động ĐVCĐ, HSSV tham gia hiến máu tình nguyện với 700 lượt người kể cả giáo viên và học sinh hàng năm vượt chỉ tiêu được giao và 100% đoàn viên đăng ký ngân hàng máu sống, tổ chức đoàn công tác khám, chữa bệnh cho đồng bào nghèo, gia đình chính sách xã Hồng Bắc – A Lưới nhân kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ….

           Song song với hoạt động thực hiện các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn, CĐCS trường Cao đẳng Y tế Huế quan tâm hơn hết các hoạt động bảo vệ lợi ích hợp pháp và chính đáng, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, CNVCLĐ trường. Công đoàn đã thường xuyên triển khai, giám sát tốt việc thực hiện các chế độ chính sách có liên quan đến người lao động, tham gia có trách nhiệm trong các hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật tại đơn vị. Ban Chấp hành Công đoàn cùng với chính quyền thực hiện tốt các chế độ chính sách cho cán bộ viên chức như: chế độ ưu đãi nghề nghiệp, chế độ độc hại, chế độ nâng bậc lương thường xuyên và thực hiện đóng BHXH, BHYT cũng như việc thực hiện hợp đồng lao động, giải quyết kịp thời các thắc mắt của người lao động. Qua đó vai trò của tổ chức Công đoàn trong nhà trường được khẳng định và chỗ dựa đáng tin tin cậy của người lao động. Có thể khẳng định, nhờ làm tốt vai trò, chức năng của mình, Công đoàn cơ sở Trường Trung cấp Y tế Huế đã được đánh giá là người bạn đồng hành tin cậy chia sẻ khó khăn với chuyên môn thực hiện thắng lợi mục tiêu đào tạo và nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Khẳng định vai trò Công đoàn cơ sở trong việc xây dựng một tập thể đoàn kết, nhiệt tình với công việc, có ý thức trách nhiệm cao, thường xuyên chăm lo đến đời sống và nâng cao trình độ chuyên môn cho CNVCLĐ.

                                                     Minh Trí

Các tin khác
Xem tin theo ngày