Tìm kiếm
LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2018-2023
 10/04/2018

Ngày 10/4/2018, tại cơ sở II Nhà khách Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2018-2023. Tham dự và báo cáo tại hội nghị có đồng chí Nguyễn Khoa Hoài Hương, TUV, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tham dự hội nghị có hơn 150 đồng chí là Ủy viên UBKT, cán bộ LĐLĐ tỉnh, lãnh đạo, cán bộ Công đoàn các cấp, các đơn vị trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khoa Hoài Hương đã báo cáo một số nội dung về công tác triển khai các hoạt động tiến tới Đại hội lần thứ XIV Công đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế; kết quả Đại hội Công đoàn các cấp thuộc LĐLĐ tỉnh; kết quả Đại hội Công đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiệm kỳ 2018-2023; phổ biến các chỉ tiêu thuộc trách nhiệm của các cấp Công đoàn và các chỉ tiêu tổ chức Công đoàn phối hợp thực hiện; các nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội lần thứ XIV Công đoàn tỉnh đã đề ra.

Trên cơ sở những điều kiện, thách thức và cơ hội mới trong nhiệm kỳ 2018-2023, đồng chí Nguyễn Khoa Hoài Hương đề nghị mỗi cán bộ Công đoàn phải phát huy tinh thần trách nhiệm, tự học, tự rèn, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; loại bỏ các hoạt động mang tính hành chính, hình thức; tổ chức các hoạt động Công đoàn trong nhiệm kỳ mới phải tập trung hướng về cơ sở; bám sát sự chỉ đạo của Đảng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; lấy quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ làm đích đến của mọi hoạt động Công đoàn.

Đình Phô

Các tin khác
Xem tin theo ngày