Tìm kiếm
VAI TRÒ CÔNG ĐOÀN TRONG XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG Ở HUYỆN PHONG ĐIỀN
 16/04/2018

           Công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) là lực lượng đi đầu trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, là lực lượng nòng cốt tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền đề ra chủ trương, chương trình kế hoạch công tác đồng thời là lực lượng lãnh đạo, chỉ đạo, tiên phong gương mẩu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, đảm bảo giữ vững quốc phòng- an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính ngày càng vững mạnh. Để phát huy vai trò của lực lượng CNVCLĐ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thì việc cần thiết phải xây dựng, tạo lập được một môi trường văn hóa trong các cơ quan, doanh nghiệp và xây dựng được đội ngũ CNVCLĐ thực sự có văn hóa, góp phần xây dựng đội ngũ CNVCLĐ, tổ chức công đoàn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu quá trình hội nhập và phát triển.

           Trong những năm qua, phong trào xây dựng đời sống văn hoá trong CNVCLĐ ở huyện Phong Điền đã thực sự đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Các cấp công đoàn ở huyện Phong Điền đã đồng hành với chính quyền, chuyên môn đồng cấp tuyên truyền, vận động CNVCLĐ phát huy cao trách nhiệm trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, trọng tâm là xây dựng cơ quan, doanh nghiệp văn hóa, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, CNVCLĐ về ý nghĩa, tầm quan trọng của văn hóa và giá trị đích thực của văn hóa, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Các phong trào thi đua trong CNVCLĐ tiếp tục được đẩy mạnh, trọng tâm là phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất hiệu quả sản xuất, đổi mới cải cách hành chính, phong cách thái độ phục vụ theo hướng nhanh gọn, tiết kiệm và hiệu quả, giảm chi phí cho doanh nghiệp và ngân sách Nhà nước. Các công đoàn đã phối hợp với thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo quyền lợi của CNVCLĐ không bị vi phạm, xem đây là “chìa khóa vạn năng” để khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của lực lượng CNVCLĐ trong các cơ quan, doanh nghiệp, xây dựng môi trường đoàn kết, thân thiện, hài hòa, ổn định.

           Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao các công đoàn cơ sở được tổ chức phong phú, đa dạng; hoạt động tuyền thông pháp luật, tìm hiểu Luật An toàn giao thông tại một số công đoàn cơ sở như: Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần CP, Công đoàn Công ty cổ phần phần Xi Măng Đồng Lâm, Praimar; tổ chức thi tìm phòng chống tác hại thuốc lá tại huyện với sự tham gia của 05 đội đến từ 44 công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ huyện ..., thông qua hoạt động truyền thông pháp luật, tổ chức hội thi đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng môi trường văn hóa lành mệnh trong CNVC LĐ. Trong 05 năm bên cạnh dành nguồn lực đầu tư cho các thiết chế văn hóa của huyện như: Sân vận động, Nhà thi đấu đa năng, Bể bơi… tại khu trung tâm huyện và các xã thị trấn, các cơ quan doanh nghiệp đã chú trọng đầu tư xây dựng các công trình, thiết chế văn hóa, thể thao (VHTT) ngay tại cơ quan, đơn vị mình nhằm phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt văn VHTT của CNVCLĐ. Tiêu biểu như Công đoàn công ty SCavi đã đầu tư xây dựng sân bóng đá mini trị giá 950 triệu đồng, 01 nhà mẫu giáo chất lượng cao phục vụ cho con công nhân với mức đầu tư giai đoạn đầu trị giá 22 tỉ đồng; Công đoàn công ty Xi Măng Đồng Lâm đã huy động đoàn viên tham gia trồng hệ thống cây xanh khu vực bếp ăn, khu vực trung tâm Nhà máy trị giá hơn 300 triệu đồng, góp phần tạo cảnh quan môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp…

          Bên cạnh chăm lo xây dựng các thiết chế VHTT các cấp công đoàn thường niên tổ chức các hoạt động tham quan, nghĩ mát, khám sức khỏe định kỳ cho CNVCLĐ; tổ chức tọa đàm, kỷ niệm các ngày lễ lớn, ngày truyền thống của ngành gắn với tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thi đấu thể thao, tạo được khí thế sôi nỗi và tinh thần đoàn kết trong CNVCLĐ của cơ quan, đơn vị.

        Với một phong trào lớn có sức lan tỏa, tác động sâu rộng như vậy, qua nhiều năm triển khai, thực hiện đến nay trên địa bàn huyện Phong Điền đã có 130/142 cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị trường học đăng lý xây dựng quy ước cơ quan văn hóa, trong đó có 102 cơ quan, đơn vị được công nhận đạt chuẩn lần đầu, đạt tỷ lệ 78,5 % và có 67 cơ quan, đơn vị được công nhận đạt chuẩn theo giai đoạn 5 năm theo quy định.

           Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động xây dựng đời sống văn hóa trong các cơ quan, CNVCLĐ vẫn còn những yếu kém, bất cập; một số cơ quan, doanh nghiệp chưa thực sự coi trọng xây dựng đời sống văn hóa trong cơ quan, đơn vị. Chấp lượng văn hóa ở một số cơ quan, doanh nghiệp chưa cao. Việc đầu tư cơ sở vật chất, các thiết chế các thiết chế VHTT trong CNVCLĐ nói chung và trong công nhân lao động nói riêng còn nhiều bất cập, nhất là nhà ở, khu vui chơi cho công nhân tập trung tại khu công nghiệp của huyện còn nhiều thiếu thốn, chưa đáp ứng…

            Để nâng cao chất lượng văn hóa trong các cơ quan, doanh nghiệp, trong CNVCLĐ cần có các giải pháp đồng bộ, trong đó cần tập trung một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm sau:

        Một là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục CNVCLĐ nhằm nâng cao nhận thức về đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, nghị quyết của tổ chức Công đoàn, góp phần xây dựng đội ngũ CNVCLĐ có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành kỷ cương, kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý chuyên nghiệp, CNLĐ lành nghề, xây dựng nếp sống văn minh và tác phong công nghiệp, đặc biệt chú trọng đạo đức công vụ đối với đội ngũ ngũ CNVC trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, thái độ, trách nhiệm đối với nhân dân.

          Hai là: Xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, cải thiện đời sống vật chất, tạo điều kiện để công nhân, viên chức, lao động tham gia xây dựng đời sống văn hóa, thực sự là “chủ nhân” của các hoạt động văn hóa và là người thụ hưởng từ các hoạt động văn hóa, sản phẩm văn hóa. Đảm bảo tiền lương và thu nhập thực tế của công nhân, viên chức, lao động tương xứng với đóng góp của công nhân, viên chức, lao động và mức tăng lợi nhuận của doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm túc chính sách, pháp luật về lao động, bảo hiểm và an sinh xã hội, xây dựng nhà ở, môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp - an toàn và các thiết chế VHTT phục vụ cho công nhân tập trung tại Khu công nghiệp Phong Điền là hết sức cần thiết- đây chính là những nhân tố cấu thành giá trị văn hóa đồng thời là điều kiện quan trọng để đảm bảo xây dựng đời sống văn hóa trong CNVCLĐ một cách bền vững.

         Ba là: Đào tạo đội ngũ cán bộ Công đoàn có chuyên môn nghiệp vụ về tổ chức các hoạt động văn hoá thể thao trong CNVCLĐ. Xây dựng phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng; phát triển một số loại hình câu lạc bộ phù hợp với đặc điểm tình hình của từng đối tượng; thu hút CNVCLĐ tham gia các hoạt động văn hóa - giáo dục, các hoạt động văn nghệ- thể dục thể thao… gắn với xây dựng gia đình CNVCLĐ mẫu mực, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, tham gia xây dựng tổ dân phố, khu dân cư tiên tiến, xây dựng môi trường văn hóa lành mệnh.

         Bốn là: Công đoàn cơ sở phối hợp với cơ quan, doanh nghiệp để rà soát, bổ sung quy ước cơ quan, doanh nghiệp văn hóa phù hợp với đặc điểm tình hình của từng đơn vị đồng thời có các giải pháp tổ chức thực hiện nhằm công nhận, công nhận lại cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa theo Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL, ngày 29/4/2014 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Hướng dẫn số 161/HDSVHTT, ngày 05/7/2016 của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế.

       Năm là: Xây dựng đời sống văn hóa trong CNVCLĐ có nội dung, phạm vi hoạt động khá rộng, là một chủ trương lớn có tính chiến lược của Đảng, Nhà nước, vì vậy để nâng cao chất lượng đời sống văn hóa trong các cơ quan, doanh nghiệp cần phải làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan chuyên môn, các cơ quan liên quan để có sự hướng dẫn, hổ trợ, đảm bảo tính định hướng, tính mục đích trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

       Phát huy tốt vai trò của công đoàn trong xây dựng đời sống văn hóa trong CNVCLĐ vừa tạo nền tảng, vừa là mục tiêu và động lực thúc đẩy cho sự phát triển, cũng đồng thời phát huy tốt chức năng “bẩm sinh” của Công đoàn trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. --------------

Các tin khác
Xem tin theo ngày