Tìm kiếm
CÁC CẤP CÔNG ĐOÀN VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA NỮ CNVCLĐ
 28/07/2013

         Nữ CNVCLĐ có một vị trí quan trọng trong xã hội, là một bộ phận của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn. Nữ CNVCLĐ đã, đang và tiếp tục tham gia tích cực, có hiệu quả vào công cuộc phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN cũng như góp phần quan trọng vào việc xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn ngày một vững mạnh.

   Hiện nay, CNVCLĐ toàn tỉnh Thừa Thiên Huế là 88,9 ngàn người, bằng 15,9% lực lượng lao động xã hội, trong đó nữ CNVCLĐ có trên 46,6 ngàn người, chiếm 52,4%. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và vị trí, vai trò của nữ CNVCLĐ đối với gia đình - xã hội, các cấp CĐ trong tỉnh đã quan tâm phát huy những thế mạnh của “ phái yếu”, nhằm nâng cao hơn nữa trình độ mọi mặt cho nữ CNVCLĐ . Hơn hai năm qua, có 10.250 lượt CNVCLĐ được phổ biến các chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của phụ nữ và trẻ em. Hàng năm, Ban Tuyên giáo và Nữ công LĐLĐ tỉnh đã tập huấn cho cán bộ công đoàn cơ sở về nghiệp vụ công tác nữ công, giới, lồng ghép giới trong hoạt động Công đoàn, Nghị quyết của Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác vận động nữ CNVCLĐ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước; đồng thời đã tổ chức 18 cuộc truyền thông – giao lưu  tại cơ sở về nội dung trên với hơn 7.300 lượt nữ CNLĐ tham gia về nội dung bình đẳng giới. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động nhất là hoạt động về giới như: thông qua các buổi sinh hoạt câu lạc bộ, nữ CNVCLĐ được nghe phổ biến về pháp luật lao động, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Bình đẳng giới, các chế độ chính sách đối với lao động nữ…Tại cơ sở, nữ CNVCLĐ được tham gia các hội thi tìm hiểu về kiến thức pháp luật, kiến thức gia đình, văn hoá ứng xử...

Các cấp CĐ đã thường xuyên động viên nữ CNVCLĐ học tập nâng cao trình độ mọi mặt, CĐ các cấp đã tham gia có hiệu quả trong việc tổ chức các hội thi tay nghề, bậc thợ nhằm nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho nữ CNVCLĐ. Điển hình là CĐ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, các CĐCS thuộc CĐ Viên chức. Đặc biệt, CĐ Viên chức tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ đã tổ chức các lớp tiếng anh giao tiếp trình độ A, B cho nữ  cán bộ công chức. Trên cơ sở chương trình công tác, LĐLĐ tỉnh đã duy trì thường xuyên “ Ngày pháp luật”, 100% cán bộ nữ CĐ các cấp trực thuộc LĐLĐ tỉnh là Chủ tịch, phó chủ tịch, Trưởng ban nữ công thường xuyên được cung cấp những thông tin bổ ích về tình hình chính trị, chính sách pháp luật.

Với đội ngũ nữ cán bộ công chức chuyên trách trong hệ thống CĐ, hiện nay, trên 95% cán bộ nữ chuyên trách CĐ có trình độ đại học, nhiều chị đang theo học cao học, văn bằng hai, ngoại ngữ, tin học. Hai năm qua, LĐLĐ tỉnh đã tạo điều kiện về thời gian, kinh phí cho 01 chị học lớp cao cấp lý luận chính trị, 1 chị học lớp trung cấp chính trị , 03 chị học lớp quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính.

Động viên nữ CNVCLĐ học tập nâng cao trình độ mọi mặt, LĐLĐ tỉnh đã khen thưởng, biểu dương các chị có thành tích xuất sắc thông qua phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” hàng năm. Các cấp Công đoàn tăng cường huy động xây dựng quỹ tình thương, tình nghĩa, tổ chức thăm hỏi, trợ cấp cho CNLĐ nói chung và CNLĐ nữ nói riêng. Từ nguồn Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm của Liên đoàn lao động tỉnh hàng năm tiếp nhận và phân bổ 2,5 tỷ đồng, xét duyệt cho trên 50% tổng số người được vay vốn là nữ. 70% trong tổng số 200 CNVCLĐ được vay Quỹ trợ vốn của Liên đoàn lao động tỉnh trong 2 năm qua là nữ CNVCLĐ, để các chị phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập. Đặc biệt, quỹ“Mái ấm Công đoàn” tiếp tục được triển khai sâu rộng, đã quan tâm đến nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, hàng trăm chị đã được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở.

 Thực hiện nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị và kế hoạch số 40-KH/TU ngày 08/3/2013 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về triển khai, thực hiện Kết luận 55-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X “Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Liên đoàn Lao động tỉnh đã quan tâm phát triển nữ cán bộ, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ cán bộ nữ, phấn đấu đạt tỷ lệ nữ từ 25 -30% trong tổng số BCH CĐ các cấp. Sau đại hội Công đoàn các cấp, tổng số uỷ viên BCH khóa mới là 5.666 đồng chí, trong đó nữ là 2.466 đồng chí, đạt tỷ lệ 43,7%; Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh có 8 nữ/ 35 đồng chí, đạt tỷ lệ 22,8%, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh có 4 nữ/ 11 đồng chí, tỷ lệ 36,3%. LĐLĐ tỉnh có 01 phó chủ tịch là nữ...

      Căn cứ vào chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Bình đẳng giới, Kế hoạch hành động về Bình đẳng giới của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2015, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ LĐLĐ tỉnh đã tham mưu cho Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh xây dựng chương trình hành động của LĐLĐ tỉnh về Bình đẳng giới trong CNVCLĐ giai đoạn 2011-2015 với mục tiêu tổng quát là: Phấn đấu bảo đảm bình đẳng thực chất giữa nam và nữ CNVCLĐ về cơ hội, nghĩa vụ và quyền lợi khi tham gia các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá và xã hội, tạo sự chuyển biến nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của CNVCLĐ; đáp ứng yêu cầu của chiến lược xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

        Để lực lượng CNVCLĐ nữ phát huy năng lực, sở trường trong công tác, sản xuất, kinh doanh, và là những người “ xây tổ ấm” trong mỗi gia đình, nhà nước và doanh nghiệp cần có sự “ bắt tay” giải quyết những vấn đề bức xúc của nữ CNLĐ tại các khu công nghiệp, khu tập trung đông lao động như: Nhà trẻ, nhà ở cho công nhân có thu nhập thấp ở Thừa Thiên Huế. Điều chỉnh thời gian nhận giữ các cháu bậc học nhà trẻ từ đủ 6 tháng tuổi trở lên, để tạo điều kiện cho lao động nữ sau khi sinh con yên tâm công tác, học tập, nâng cao trình độ, tay nghề; bảo đảm nguồn kinh tế gia đình, khi đồng lương của CNLĐ trực tiếp còn khiêm tốn. Đồng thời, các cấp CĐ cần chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, trong đó có việc thực hiện các chế độ chính sách cho lao động nữ như: BHXH, BHYT, nhà vệ sinh, điều kiện làm việc…của lao động nữ, đó là những việc làm thiết thực nhất để hướng đến vì sự tiến bộ của nữ CNVCLĐ.

                                                                               Lê Sâm

- Ban Tuyên giáo và nữ công  LĐLĐ tỉnh 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày