Tìm kiếm
CẨN BẮT TAY CHỈ VIỆC TRONG ĐÀO TẠO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
 14/03/2014

         Đó là chỉ đạo của đồng chí Đặng Ngọc Tùng- Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong buổi làm việc chiều ngày 14/3 / 2014 tại Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế .

 

        Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Nam Tiến, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh báo cáo: Hiện nay, tổng số cán bộ CNVCLĐ toàn tỉnh là 76.009 người, trong đó có 38.998 nữ, tổng số đoàn viên Công đoàn là  68.436 người, trong đó 33.347 đoàn viên nữ. Quan hệ lao động trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh ổn định. Nhiều doanh nghiệp trong tỉnh phải ngừng hoạt động hoặc thu hẹp SXKD nên tiền lương và thu nhập của NLĐ đều có xu hướng giảm. Bình quân thu nhập của NLĐ trong các doanh nghiệp trong tỉnh từ 2,5-3 triệu đồng, đối với doanh nghiệp của TW và doanh nghiệp FDI NLĐ có   thu nhập cao hơn, bình quân từ 3-4 triệu đồng. Đến nay có hơn 90% NLĐ làm việc trong các doanh nghiệp có giao kết HĐLĐ, 85,4% CNVCLĐ tham gia BHXH bắt buộc.  Doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn do địa phương quản lý đã ký kết thỏa ước lao động tập thể đạt 64,7%, doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn do địa phương quản lý xây dựng thang bảng lương đạt 78%. 

 Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được trong hoạt động Công đoàn toàn tỉnh năm 2013, năm nay bên cạnh các hoạt động thường xuyên tổ chức Công đoàn cần tập trung vào 5 hoạt động cụ thể sau: Đẩy mạnh các phong trào thi đua; Triển khai sâu rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động “Tháng công nhân” năm 2014, mục tiêu hướng về cơ sở và đối tượng công nhân; Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong đoàn viên, CNVCLĐ kỷ niệm 85 năm thành lập Công đoàn Việt Nam với các hoạt động tuyên truyền sâu rộng về giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam, cuộc thi tìm hiểu Công đoàn Việt Nam và Công đoàn Thừa Thiên Huế 85 năm xây dựng và phát triển; Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả chương trình hành động về phát triển đoàn viên và Công đoàn cơ sở tập trung ở các doanh nghiệp có từ 20 lao động trở lên; Thực hiện tốt công tác thu – chi kinh phí, quản lý ngân sách công đoàn theo đúng quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn.

 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Ngọc Tùng đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua của các cấp Công đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng thời, các cấp Công đoàn trong tỉnh cần có những giải pháp để tổ chức công đoàn hoạt động ngày càng tốt hơn. Đồng chí lưu ý trong năm 2014, là năm kỷ niệm 85 năm thành lập công đoàn Việt Nam, năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội và Luật Công đoàn nên các cấp Công đoàn cần phải thực hiện tốt vai trò, chức năng của mình. Các cấp công đoàn cần hướng vào các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, nơi mà các quyền lợi của NLĐ như HĐLĐ, các loại bảo hiểm và kể cả công tác ATVSLĐ chưa được quan tâm đúng mức; phấn đấu thành lập CĐ ở 172 doanh nghiệp có trên 20 lao động chưa có tổ chức CĐ trong năm nay. Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh cần quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ công đoàn khối huyện, thị xã, Công đoàn ngành, CĐ các khu công nghiệp, đối với cán bộ CĐCS, cần " bắt tay chỉ việc" trong công tác đào tạo, tập huấn, nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng của cán bộ CĐ các cấp

 

                                                             Thu Thủy

 

 

 

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày