Tìm kiếm
CĐ Giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế : Chỉ đạo các CĐCS ngăn chặn truyền đạo trái phép “Hội Đức thánh chúa Trời”.
 02/05/2018

            Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành công văn số 61/CV-CĐN nhằm thực hiện sự chỉ đạo của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc ngăn chặn truyền đạo trái phép“Hội Đức thánh chúa Trời”. đây là tổ chức tôn giáo chưa được pháp luật cho phép hoạt động, là những hành động phi pháp, gây ảnh hưởng tiêu cực.

            Theo đó, Công đoàn ngành Giáo dục Thừa Thiên Huế kính đề nghị Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố phối hợp triển khai đến CĐ các đơn vị trường học trực thuộc; Công đoàn cơ sở trực thuộc CĐGD tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho CBNGNLĐ và học sinh sinh viên về Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Thông báo rộng rãi tới toàn thể CBNGNLĐ và học sinh sinh viên trong nhà trường về sự phi pháp của “Hội Đức thánh chúa Trời” và cảnh giác đối với các hoạt động dụ dỗ, lôi kéo và những lời tuyên truyền lừa đảo về ngày tận thế, về sự cứu rỗi của đấng linh thiêng, từ bỏ gia đình, công việc, học tập…

          Công đoàn ngành đã đề nghị các CĐCS trực thuộc có biện pháp thích hợp nắm bắt tình hình trong đội ngũ nhà giáo, cán bộ, nhân viên trường học, học sinh, sinh viên, kịp thời báo cáo về các cấp có thẩm quyền, phối hợp xử lý khi phát hiện có những cán bộ, nhà giáo, nhân viên, học sinh tham gia “Hội Đức thánh chúa Trời”. Đồng thời, tăng cường các biện pháp bảo vệ, an ninh trường học, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những người lạ mặt vào các nhà trường để truyền đạo trái phép.

                                                                                  T.H

Các tin khác
Xem tin theo ngày