Tìm kiếm
Hỗ trợ xây mới 34 Mái ấm Công đoàn trong Tháng công nhân 2018
 02/05/2018

          Nhân Tháng công nhân năm 2018, Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ kinh phí xây dựng và sửa chữa 40 mái ấm Công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu xây dựng nhà ở. Tổng số kinh phí hỗ trợ từ Liên đoàn Lao động tỉnh là 1,12 tỷ đồng. Mức hỗ trợ 30 triệu đồng/ nhà cho 36 nhà xây dựng mới và hỗ trợ 10 triệu đồng/ nhà cho 4 nhà sửa chữa.

          Đây là hoạt động có ý nghĩa, nhằm hỗ trợ , tạo nền móng cho đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn ổn định chỗ ở, yên tâm công tác.

                                                                                                        T.H

Các tin khác
Xem tin theo ngày