Tìm kiếm
Quy định mới về mức chi phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn, người nghèo của UBND tỉnh TT Huế
 17/08/2012

           Ngày 14/8/2012, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1469/QĐ-UBND về việc quy định mức chi phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn, người nghèo từ năm 2012

       

Theo đó, mức chi phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn, người nghèo từ năm 2012 được quy định theo 3 nhóm nghề: Kỹ thuật; Nông nghiệp và Thủ công, Mỹ nghệ - Dịch vụ.
Đối với nhóm nghề kỹ thuật, mức chi phí đào tạo sẽ là 550.000 đồng/học viên/tháng cho dạy nghề cố định; và mức chi phí đào tạo đối với dạy nghề lưu động sẽ là 700.000 đồng/học viên/tháng (từ 05 km đến dưới 30 km) và 800.000 đồng/học viên/tháng (từ 30 km trở lên).
Đối với nhóm nghề nông nghiệp, mức chi phí đào tạo sẽ là 400.000 đồng/học viên/tháng cho dạy nghề cố định; và mức chi phí đào tạo đối với dạy nghề lưu động sẽ là 450.000 đồng/học viên/tháng (từ 05 km đến dưới 30 km) và 550.000 đồng/học viên/tháng (từ 30 km trở lên).
Đối với nhóm nghề thủ công, mỹ nghệ - dịch vụ, mức chi phí đào tạo sẽ là 400.000 đồng/học viên/tháng cho dạy nghề cố định; và mức chi phí đào tạo đối với dạy nghề lưu động sẽ là 450.000 đồng/học viên/tháng (từ 05 km đến dưới 30 km) và 550.000 đồng/học viên/tháng (từ 30 km trở lên).
Cũng theo Quyết định, định mức chi phí đào tạo nêu trên không tính các khoản hỗ trợ tiền ăn trong thời gian học nghề và tiền đi lại cho học viên là đối tượng chính sách và đối tượng hộ nghèo; Trường hợp chi phí đào tạo lớn hơn 2.000.000đ/học viên/khóa học, cũng chỉ được hỗ trợ 2.000.000 đồng. Phần còn lại do học viên đóng góp hoặc đơn vị đào tạo thanh toán từ các nguồn kinh phí khác. Trường hợp các doanh nghiệp đào tạo nghề cho lao động mới tuyển dụng theo quy trình sản xuất của đơn vị thì doanh nghiệp được hỗ trợ 350.000 đồng/học viên/tháng. Thời gian đào tạo không quá 2 tháng.

         Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Thay thế Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

                                                                                                 www.thuathienhue.gov.vn

Các tin khác
Xem tin theo ngày