Tìm kiếm
LẤY Ý KIẾN ĐẠI DIỆN NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG
 31/10/2014

 

           Ngày 06/10/2014, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 27/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn việc cơ quan quản lý Nhà nước về lao động lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động (NLĐ), tổ chức đại diện người sử dụng lao động (NSDLĐ) ở địa phương trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề về quan hệ lao động.

        Trong đó, đại diện của NLĐ ở địa phương được quy định là Liên đoàn Lao động cấp tỉnh; đại diện của NSDLĐ là chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hiệp hội Doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Liên minh Hợp tác xã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

          Cơ quan quản lý Nhà nước về lao động lấy ý kiến của các cơ quan đại diện NLĐ, cơ quan đại diện NSDLĐ nêu trên về các nội dung: Chính sách, pháp luật về lao động liên quan đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích chính đáng của NLĐ, NSDLĐ; văn bản pháp luật hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện chính sách pháp luật về lao động do Hội đồng nhân dân, UBND cấp tỉnh ban hành; các giải pháp phát triển quan hệ lao động của tỉnh, thành phố; các biện pháp phòng ngừa và giải quyết tranh chấp lao động; báo cáo định kỳ về tình hình quan hệ lao động tại địa phương…

         Việc lấy ý kiến được thực hiện qua các hình thức như: Văn bản; thông qua tổ công tác, ban chỉ đạo, ban nghiên cứu mà tổ chức đại diện NLĐ, tổ chức đại diện NSDLĐ tham gia; thông qua các cuộc họp, hội thảo, diễn đàn, hội nghị tham vấn mà tổ chức đại diện NLĐ, tổ chức đại diện NSDLĐ tham dự.

           Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/11/2014.

                                                                                               Mộc Miên

Các tin khác
Xem tin theo ngày