Tìm kiếm
MỘT SỐ CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 3/2015
 01/03/2015

       Nâng lương hưu, trợ cấp BHXH; trả lương chậm quá 15 ngày phải trả tiền lãi là những chính sách mới có hiệu lực trong tháng 3/2015.

1. Trả lương chậm quá 15 ngày phải trả tiền lãi

           Theo Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động có hiệu lực từ 1/3/2015, mức lương đối với công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động và thời gian làm việc bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định; Nếu thời gian trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì phải trả thêm một khoản tiền ít nhất bằng số tiền trả chậm nhân với lãi suất trần huy động tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương. Thời điểm trả lương do hai bên thỏa thuận và được ấn định vào một thời điểm cố định trong tháng. Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn. 

           Nghị định cũng quy định tiền lương làm căn cứ để trả lương cho người lao động trong thời gian ngừng việc, nghỉ hằng năm, nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng có hưởng lương, tạm ứng tiền lương và khấu trừ tiền lương.

Tư vấn pháp luật cho CNLĐ công ty SCavi Huế

        2. Nâng lương hưu, trợ cấp BHXH

        Từ 10/3/2015, Nghị định 09/2015/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc sẽ có hiệu lực. Tuy nhiên, đối tượng được hưởng chính sách sẽ được tăng lương kể từ ngày 1/1/2015 với mức tăng 8% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Theo Nghị định này, có 7 nhóm đối tượng được điều chỉnh tăng thêm 8% mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. 

       Đó là nhóm cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang theo QĐ 41; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.

     Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92, Nghị định số 121 và Nghị định số 9 của Chính phủ đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng.

     Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo QĐ 91, QĐ 613; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

     Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo QĐ 130/CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111 - HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

     Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo QĐ 142, QĐ 38.

    Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo QĐ 53.

    Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo QĐ 62.

    Nghị định Chính phủ cho hay kinh phí thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng áp dụng đối với các đối tượng trên do ngân sách Nhà nước và Quỹ bảo hiểm xã hội bảo đảm

                                                             Phước Duyên

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày